PanLex

Abua Vocabulary

41 entries from 3 sources
2 additional sources obtained by PanLex and waiting to be analyzed,
containing at least 1615 entries in this language.
Abua
E83xEx
E8ien
E8ixix
E8uxul
Eberi
ekpe8ien
ekum
Emum
En3En
enE
Enem
erumu8io
ésùɣə́
eten
Exox
ì. ñə̀
ior
ì. rààr
ì. yàl
izon
m3
m3n
mux
nE
nExEn
nin
ódíìñ
okpo
olEi
ò-níīn
óòɣ
oreni
ozu
óɗúə̀l
puxol
tu
ɔ̀βààñâ
ɗíòβ
3bal
3ial
Abua