PanLex

Ake Vocabulary

99 entries from 4 sources
1 additional source obtained by PanLex and waiting to be analyzed
Ake
akw~e
aky~oN
a-lade
alazagadam (H.?)
amaki-mekwi
amb~a
amb~e
ami-maʔmbe
amu
a-mwi-ja
a-nba
a-ngbarike
ani
aNo
anʤe
awoma
a-θra
ba
balaʃi
bebe
bija a-mbe balaʃi
bula
buze-
dari a-ne
du
e-kpa
e-kpa-e-kpowe
fo
gja-gja (tarko) n. = H.)
gwo (bi)
igu
ijuwa
ika
ikp~a
i-kuru-
i-kwe
ikw~e
imb~i
iNg~i
iNgy$a
i-ro
iwE
i-wo
iyi
i-ŋgja
i-ŋgja (i-ŋja?)
jaʃido
jiʃi
kpaɲa-kpaɲa
Ake