PanLex

Albaamo innaaɬiilka Vocabulary

533 entries from 28 sources
2 additional sources obtained by PanLex and waiting to be analyzed,
containing at least 11000 entries in this language.
-aa
aabàachi
aabachi
aabalàilka
aahoponka
aahopòoni
aahoppolka
aalokòoka
aapihchi
aasihli
aati
aatiibi
aatìibi
aatikànko
aatilli
aatipachoba
aatistàaya
aatiwakàyka
aayanchahka
aayanchahka istililhicha
aayistilka
aayoolìmpa
abàalichókkòoli
Abàalichókkòoli imililla íkso
abàalimikko
abàalokchakko
abahli
abahli iisa
abáskichókkòoli
abohli
achàapa
achòoba
afaahilka
afakCi
aha
aissi
aissikánko
akaaka
akaakatayyi
akaakchòoba
akaakochòosi
akakoCosi
aki
akmi
Albaamaha
Albaamo
Albaamo innaaɬiilka
alíila
altàala
ana
Albaamo innaaɬiilka