PanLex

алтай тил Vocabulary

2096 entries from 32 sources
1 additional source obtained by PanLex and waiting to be analyzed
аай
аайла
аайы-бажы јок
абра
абыс
август
агар
Агару апостолдордыҥ нени эдип јӱргени
агас
агаш
агашту
агаш-јиилек
агуна
агын суу
агыт
ада
адаан
адаанын ал
адакы
адал
адалгы
адалгыш
Адам ла Ева
адарка
адаркаш
адару
адаручы
Ада-Тöрöл
ада-эне
адучы
адыш
ажан
ажар
ажу
ажыр
ажыра
ажырмак
Азербайджан
Азия
азот
азу
азыйгы
азыйда
азык
азыра
азырал
азыранты
Ай
ай
айак
алтай тил