PanLex

Hongfeng Gelao Vocabulary

38 entries from 2 sources
a7luixo
a7uN
ahie
ala
am
amu
aN
%aph~ifu
ax3u
azi
h3n
Hongfeng Gelao
%hy~e
laisi
leilau
leinei
luN
mahuaN
maly~3u
mami
maty~i
maxua
mpai
N
NkuN
pa7aNua
paci
paLy~au
pas3u
paz3u
popo
s3u
si
veiNty~uN
wa
%x3n
xuN
5i
Hongfeng Gelao