PanLex

Southwestern Kambari Vocabulary

10 entries from 1 sources
2 additional sources obtained by PanLex and waiting to be analyzed
kúnlə̀i
kùpà
kùtšì
-nə́šì
-rè
tà:tsù
-tã́ũ
-tè
tšìndèrè
tə̀:lì
Southwestern Kambari