PanLex

Chaap Wuurong Vocabulary

11 entries from 2 sources
Chaap Wuurong
kartorr
kæp mun’ya
kæp mun’ya bā kartorr
kæp mun’ya bā pūlīt
kæp mun’ya pūlīt whummin bā pūlīt whummin
kæp tulliyær mun’ya
kæp yang gnūrak
pūlīt mun’ya
pūlīt whummin
pūlīt whummin bā pūlīt whummin
Chaap Wuurong