PanLex

Pirupiru Vocabulary

287 entries from 3 sources
abera
abunu
adimo
aibi
amo
amoiki
ariage
aro
arua
arubo
arumo
asasa
asisa
atabu
auːnai
ausopu
auwo-naie
Bamu
bararo
bedabeda
beko
bena
beu
bidanara
boera
boidamo
boira
busere
daimo
dalenamati
damakauviai
damari-kanaufe
damari-opu
dapoderai
daro
dasiai
dedea
demari opu
demiaro
demiba
deremaditi
diborai
difo
dirarowo
ditai
diware
diwouro
doasoro
dodio
domi
Pirupiru