PanLex

Lakaramba Bajau Vocabulary

35 entries from 2 sources
aha
aku
aNit3
api
araN
asu
bakas
batu
bau
bittah
boe7
dakau
daoN
dayah
dElla7
dua
gigi
hatay
karagintah
kita
kuli7
kutu
laha
Lakaramba Bajau
lalaN
makale
mata
matay
NinoN
Nit3
saNaN
susu
taNaN
tikk3
uroh
Lakaramba Bajau