PanLex

bhōjapurī Vocabulary

53 entries from 5 sources
a
agi
akh~i
āṭh
bat
bhōjapurī
bokala
bokola
cāri
Catal Ke
cʰæ
das
da*t
dekh~
dh~il
dui
ek
ēk
ham
hama
haman
Hamke tohse lagav hogailbaa
har
hath~
jibh~i
kan
kukur
kukura
me*
muwal
naCattar
nak
nam
nao
na*u*
pã̄c
pani
pat
path~al
per
pi
rah
rati
rukh~
sāt
si*gh~
si*gh~i
sun
suruj
tīn
bhōjapurī