PanLex

Pikaru Vocabulary

99 entries from 3 sources
aribo
arowa
aru
Bisorio
eimuse
farari
gila
guguwa
habusɛ
hagisɛ
haila
hana
hapaisɛ
hareda
hari
haruno
hibose
hogiya
howasu
howusu
hubiya
hɛmi
kai
kaiegiu
kapina
kas kei
kauwari
keda
kedi
kegi
keke
kisɛ
konowa
logo
mari
masasi
mauwa
mirise
mofi
mosase
nega
nsei
oisawi
ori
osa
pamabi
papaga
papahu
papumɛ
patafiya
Pikaru