PanLex

बरʼ Vocabulary

1902 entries from 5 sources
5 additional sources obtained by PanLex and waiting to be analyzed,
containing at least 27016 entries in this language.
मं
मकमर्डो
मकाऊ
मकाओ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (चीन)
मक्सर
न्गको
मगदन
मगदन टाईम
मगदन समर टाईम
मगदन स्टैंडर्ड टाईम
मंगल
मंगलबार
मंगोलिया
मंगोलियाई
मँगोलिया टाईम
मँगोलिया समर टाईम
मँगोलिया स्टैंडर्ड टाईम
मघी
न्जामेना
न्ज़ीमा
मजूरो
न्डोंगा
मणीपुरी
मदागास्कर
मंदार
मध्य अंग्रेज़ी
मध्य अमरिका
मध्य आईरीश भाषा
मध्य अफ्रीका
मध्य अफ्रीका स्टैंडर्ड टाईम
मध्य उच्चस्तरी जर्मन
मध्य एशिया
मध्य ओस्ट्रेलिया डेलाईट टाईम
मध्य ओस्ट्रेलिया स्टैंडर्ड टाईम
मध्य डच
मध्य-पश्चीम ओस्ट्रेलिया टाईम
मध्य-पश्चीम ओस्ट्रेलिया डेलाईट टाईम
मध्य-पश्चीम ओस्ट्रेलिया स्टैंडर्ड टाईम
मध्य फ्रांसीसी
मध्य फ्रांसीसी 1606 तक
मध्य यूरोप टाईम
मध्य यूरोप समर टाईम
मध्य यूरोप स्टैंडर्ड टाईम
मनाउस
मनागुआ
मनीला
म्बाबने
नबेज्ब़र
नमीबिया डॉलर
बरʼ