PanLex

Буряад хэлэн Vocabulary

2437 entries from 33 sources
1 additional source obtained by PanLex and waiting to be analyzed
аадар
аадар бороо
аалидуулха
аалин
аалихан
аарсан
аахилха
аашалха
аба
абаахай
абаашаха
абарагдаха
абари зан
абарха
абаха
аба хайдаг
абга
абирха
абтаха
абяагүй
август
Авраамай шажанууд
агаар
Ага Буряад өөртөө засаха тойрог
Ага һуурин
агнаха
агнуури
агсаа наймаа
агууехэ
адаг
адаглагша
Адам Ева хоёр
адли
адуун
адхаха
ажал
ажаллаха
ажалтай
ажалша
ажалша малшад
ажаябуулга
Ажаүйлэдбэриин хубисхал
ажаһууха
аза талаан
Ази
азот
айдаггүй
айдаһан
айл
айлгаха
Буряад хэлэн