PanLex

Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Vocabulary

161 entries from 14 sources
1 additional source obtained by PanLex and waiting to be analyzed
Ā-ciŭ
Ái
Ā-lī-sê̤ṳ-dŏ̤-dáik
Â-muòng
Ăng-dô̤-ī
Ăng-ná Ká-liĕk-nà̤-ná
Bă-biĕk-ták
Báe̤k-gĭng
Báik-lăk-dù
Báik-nguŏk-cáik
Bă-là̤ Séng-mū-iêng
Bàng-uâ-cê
Bìng-nàng
Bĭng-sĭng
Bô-uăk-cáik
cê̤ṳ-iù
Chék Lìng Báik Ĭng
Chŭng-cáik
Cī-mī Ŭi-lò̤-sṳ̆
Cĭng Ià-sŭ Gáu-huôi
Ciòng-ciŭ
Ciŏng-ciŭ
ciu lei
C ngṳ̄-ngiòng
cūi
cuok
Dài-báe̤k
Dáik-guók
Dáik-ngṳ̄
Dài-uàng
Dài-uăng
de
Dê-giù
Dĕ̤ng-cáik
Diêu Ciē-iòng
Dìng Gīng-ê̤ṳng
Diŏng Hiēu-kĭng
Dô-dâing
dô-dâing
Dṳ̆ng-hâ Iâ cĭ Máe̤ng
duoN gieN
eik
Ĕu-ciŭ
gă-pĭ
Gàu-ūng
gàu-ūng
Gĭ-dók-gáu
gĭ-dók-gáu
Giĕ-lè̤ng
Gŏ̤ Dé-sêng
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄