PanLex

Chuave-Capell Vocabulary

44 entries from 3 sources
ami-no
aro
bi-no
Chuave
Chuave-Capell
de-no
diyo
ed nugu
ei
era
eri
eri aro
eri mugu
gano
gia-no
giau-no
gobu
gorawi
hau-no
igi
iginam
kapa
kapu
kei
kimi
kina-no
ki-no
kom
komori
koŋgo
manoŋgwiyo
mansinu
mogomi
nimi
no
noːn
nuwi
ogonomiyo
ogonomu-no
oinime
ona
vi-o
yagoi
yobiago
Chuave-Capell