PanLex

ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̄ⲣⲉⲙⲛ̄ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̄ⲣⲉⲙϧⲏⲧ Vocabulary

494 entries from 8 sources
1 additional source obtained by PanLex and waiting to be analyzed
ϣ̀ϥⲉ
ϣⲁ
ϣⲁϣϥ
ϣⲁϣϥⲓ
ϣⲁⲓ
ϣⲁⲣⲟ⳼
ϣⲁⲩ
ϣ̀ⲃⲉ
ϣⲉ
Ϣⲉⲛⲟⲩϯ ⲡⲓⲁⲣⲭⲓⲙⲁⲛ̀ⲇⲣⲓⲧⲏⲥ
ϣⲉⲣⲓ
ϣⲏⲓ
ϣⲏⲣⲓ
ϣ̀ⲑⲏⲛ
Ϣⲓϩⲏⲧ
ϣⲓⲛⲓ
ϣⲓⲛⲓ ⲉ̀
ϣⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲥⲁ
ϣ̀ⲗⲏⲗ
ϣ̀ⲙⲏⲛ
ϣ̀ⲙⲏⲛⲓ
ϣⲟ
ϣⲟⲙϯ
ϣⲟⲙⲧ
ϣⲟⲡ
ϣⲱⲡⲓ
ϣⲱⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲟ⳼
ϥ̅
ϥ̀ⲧⲱⲟⲩ
ϥⲱⲓ
Ϧⲁ.
Ϧⲁⲙⲛⲉ
Ϧⲁⲧⲉⲛ
Ϧⲉⲗⲗⲟ
Ϧⲉⲗⲗⲟⲓ
Ϧⲉⲗⲗⲱ
Ϧⲉⲛ
Ϧⲉⲛ ϯ.ⲙⲏϯ ⲛ̀
Ϧⲩⲣⲩⲥ
ϩⲁⲓ
ϩⲁⲓⲕⲁⲗ
ϩⲁⲙϣⲉ
ϩⲁⲛ
ϩ̀ⲃⲏⲟⲩⲓ̀
ϩⲉⲙⲥⲓ
ϩ̀ⲑⲟ
ϩⲑⲟ
ϩⲓ.
ϩⲓϫⲉⲛ
ϩⲓϫⲱ⳼
ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̄ⲣⲉⲙⲛ̄ⲭⲏⲙⲓ ⲛ̄ⲣⲉⲙϧⲏⲧ