PanLex

Dhaiso Vocabulary

42 entries from 2 sources
Dhaiso
eru
ewE
eyo
guwa
gw~a
i5e
iTe
koko
koto
kotu
lukoka
lulemi
mase
matuku
mogi
mote
mute
mv~end~e
mw~ado
mw~E
nd~a
nd~akamE
nd~amsa
ndw$ara
Nuluma
Nuro
ona
owE
reka
rido
riya
ruvea
sa
sera
tema
Tetwa
Toru
uwE
5ota
5oto
5w~a
Dhaiso