PanLex

Yacouba Vocabulary

190 entries from 3 sources
1 additional source obtained by PanLex and waiting to be analyzed,
containing at least 1208 entries in this language.
a
à
aba
àma
àn
anwo
ayé
ba
ba*
bala
bi
bia
bia-wuré
blã
blu
blu-ga
blœ
bu
bú bɔ̀
bum-bɔ
byẽ
da
da*
danẽ
daŋa
dẽ
ḍé
débɔ
débɔmœ
dèè
dékpoy
deu
ḍi
diga
ḍili
do
donkœ
dua
ḍœ
dɔm bɔ
dɔŋ
eba
fai
fãsi
flin
ga
Yacouba