PanLex

Jula de Kong Vocabulary

32 entries from 1 sources
boro
e
fani*
fila
filaburu
fla
gba*
gbolo
je
jori
kawa
kele*
koro
kura
kuru
lolo
mi*
moro
myE*
nE*nd~e*
nu*
se
si*
sira
su
tere
toro
wuru
yigE*
yirisu*
5ade*
5i*
Jula de Kong