PanLex

Namumi Vocabulary

36 entries from 3 sources
abano
airu
akai
anuni
asia
gu
hakasa
hi*
hotu
idi
iki
ira
irokupi
iyakarapabu
iyanu
kai a
kakusa
kasa
kau
kawi
kiki
komurusai
kukunai
maya
nakasa
Namumi
ni
nokanu
piE
poka
putini
sapasuma
sinEki
su
tita
uri
Namumi