PanLex

Гагаузча Vocabulary

96 entries from 11 sources
август
Азия
азот
ак шува
алтын
алӱминиум
Америка
Антарктида
Апокалипсис
Апостолларын яптыклары
април
Африка
Ачыкламак Иоана
бакыр
бор
Босфор
бром
водород
вольфрам
гагауз дили
Гагаузча
гагаузча
гелий
гӱмӱш
декабри
демир
Ени Бааланты
ӂумаа
ӂумартеси
Иаковун кияды
ийӱл
ийӱн
Ии хабер Иоандан
Ии хабер Лукадан
Ии хабер Марктан
Ии хабер Матфейдӓн
Иоан Ваатизедиӂи
Иоанын икинӂи кияды
Иоанын илк кияды
Иоанын ӱчӱнӂӱ кияды
йод
Иуданын кияды
калай
калий
кальций
кара делик
Кара дениз
карбон
кислород
Кият чыфытлара
Гагаузча