PanLex

Gor Vocabulary

729 entries from 2 sources
1 additional source obtained by PanLex and waiting to be analyzed,
containing at least 1550 entries in this language.
à
àbɨ̀
àdɨ̄
àgɨ̀
àjɨ̀
àl̄
àlà
àndɨ̄
ànjɨ̄
àr̄
árgè
àsɨ̀
àtɨ̀
àtɨ̄
àw̄
àȳ
à̰ȳ
á̰yɨ́
bàā
bàjī
bàl
bàń
bándɨ̄
bāngàw
bàngɨ̄
bānjɨ̄
bārā
bàsá
bàtú
bàtɨ̄
bàw̄
bày
bà̰y
bà̰yà̰
bè-á̰yɨ́
bḭ̀ḭ̄
bḭ̀ḭ̄-dɔ̀
bìngɨ̄
bìr̄
bḭ̀yə̰̀
bḭ́yə̰̄
bḭ̄yə̰̄
bōĺ
bòlò
bòr̄
búdɨ̄
būr
Gor