PanLex

Gulay Vocabulary

812 entries from 3 sources
2 additional sources obtained by PanLex and waiting to be analyzed,
containing at least 2350 entries in this language.
à
à̰
á
ā
àbɨ̀
àdɨ̄
àgɨ̀
àjɨ̀
àl
àl̄
àlè
àñ
àndɨ̄
ànjɨ́
ánjɨ̄
àr̄
árgē
àrū
àrū-dɔ̀gɨ̀
àsɨ̀
á-tìsə́
àtɨ̀
àtɨ̄
àw̄
àȳ
à̰ȳ
bà̰ā̰
bá̰à̰
bāgí
bāgɨ̄
bàl
bāngàw
bānjɨ̄
bàrè
bàsá
bàtú
bàtɨ̄
bàtɨ̀-wāl
bày
bà̰ý
bèl̄
bém
bèñ
bèrnè
bḭ̀ḭ̄
bḭ́ḭ̀
bḭ̀ḭ̄-də̀
Gulay