PanLex

Gua Vocabulary

130 entries from 3 sources
2 additional sources obtained by PanLex and waiting to be analyzed,
containing at least 11700 entries in this language.
a5i
àbódì
ábɛlɛ
àče
àdàmé
ádu
afɛ̃́tĩ
àho
áhʷɛ
àkó
àkpɛ
àkrɛ́ nɪmfʷɛ
àkʷɔsĩ
amɪ
àne
Anum
ánɔ
Asamankese-Anum
àsàsɪ́
àwuli
ayi
àyíebi
àyí yɔfɔré
àŋʷá
àɲùwɪ̀á
àɲə
aɲɪ
aǯe
aǯésì
bE
bebreè
bĩye
bónɔ̀
bʷi
bɔ́
če
čɪ̀naɪ̃
de
dedà
dɔnɛ
dɛ̀ːbi
e5i
ébíyɛ̃
ehuto
EkpE
Eku
ékʷa
Gua