PanLex

Gayardilt Vocabulary

3515 entries from 5 sources
ajurku
a kurlkangka
alkardarrawuru
andurdangkaa.
anduwa dangkaa
apo
arrindindi
arrirndirndi
ayardilda
baaja
baaja malaa
babaratha
babiju
babijungarrba
babiɟu
baburrka
bada
baḍaga
baḍaga biḍiwad̪a
baḍaga-gunawunawuɹ̣u
baḍagawari
baḍaga ɟaɹ̣a
badaraba
badarraba
bad̪awad̪a
bada warrku
baḍaŋinda
baḍaŋu
baḍi
-badiinda
badija
-badinda
-badiyarrba
badiɟa
badukijarnda
bajali
bakaya
bakiija
bakiinda
bakiinda dulka
balad̪a
balali
balaliija
balangkali
balara
balarra
balarra dangkaa.
balarra maku
balarrwalarra
balatha
Gayardilt