PanLex

Haku Vocabulary

218 entries from 3 sources
aga
aga hoboto
aga i lapisa
aga i lisolana
aha
a-hono
a kala
akatun
a kio ra ku
aklutu
aku
a kuha
a-kukuts
alam
alam i lapisa
a-lan
alimu
alimu i lapisa
alimu i lisokana
alu
a luma
a luma a niga
a luma a tsimus
a-lum a-tu tuni
a-maroro a-kepke putu
a pi
a pum
a-pum a to toa
aramun
asusu
a tsi roi
a-us
a yana
baku
bibil
boN
bong
bot-mumula
e ati
e- esena
e- golona
e huhuna
e kamu
e- kutina
elala
elebena
e- lŏana
e longolona
e- longoton̄a
e- matutuna
Haku