PanLex

Pakha Golam Hindko Vocabulary

40 entries from 2 sources
a
aja
b3nd3
but3
C3mr3
d3nd
deo*
do
ek
hath~
j3n3
jib
k3n
kut3
lou
m3Ci
m3r
me*
n3k
n3*w3*
n3*wi*
na*
p3th~or
p3tor
Pakha Golam Hindko
pani
pi
ra
rat
sin3
siNg
son
t3k
tara
tu*
wekh~
3di
3g
3kh~
3si
Pakha Golam Hindko