PanLex

Moob Leeg Vocabulary

3165 entries from 11 sources
5 additional sources obtained by PanLex and waiting to be analyzed,
containing at least 8534 entries in this language.
ab me
ab tsis
akiv
asthiv
aub
aub ncaug
au loin
av
av liaj
av nplaum
av teb
av zom
av zoo ua qoob
awj
birth
briller
ca₆
cab nyob hauv plab
caij
caij coj khaub ncaws
caij luv thij
caij nplooj ntoos hlav
caij nplooj ntoos zeeg
caij nplooj zeeg
caij so
caij so haujlwm
caij so kawm ntawv
caij sov
caij tav su
caij tsaus ntuj
caij tsheb
cais sijhawm
cai teev ntuj
caiv
caj ces
caj dab
caj npab
caj ntswg
caj ntswm
caj pas
caj tw
c̢ao₅
čau
c̢au₃-te₆
čau₆-žu₆
caub
caw
cawm
caws pliav
cawv
Moob Leeg