PanLex

Sherpur Hindko Vocabulary

36 entries from 2 sources
a
b3nda
bh~3
bh~uta
C3mri
d3nth~
dEx
dh~3Ng3
di*
do
Ek
g3ta
h3di
jib
k3n
kuta
Lou
m3Ci
mar
me*
n3wi*
na*
nex
p3t3r
pani
pi
ra
rath~
Sherpur Hindko
siNg
sun
tara
tu
3gh~
3si
3x
Sherpur Hindko