PanLex

Irarutu Vocabulary

248 entries from 8 sources
4 additional sources obtained by PanLex and waiting to be analyzed,
containing at least 1145 entries in this language.
adeitə
am
am3
ativrɔ
b3r3pot3
-ba|nogre-
-beni
-berrife
bevine
-biere
-bi-rə
bunat3
bunate
-bunə
bənaneno
-bəna-ve
bə|nənifə|ne
-bəsəbuse
bəvutə
dade-rɛ
d|ena
dene
die
dire
dərbunə
dəri-d[ə]nə
E
e
-efə
[e]ro
e[ro]
Eso
eso
e-və
fa
-fanə
fera
fie
fina
fise
fo
fou
fra
fra-
frifre
frifre-te
-frivre
fta-
-fta- teni
fu
Irarutu