PanLex

Yan-nhaŋu Vocabulary

42 entries from 4 sources
3 additional sources obtained by PanLex and waiting to be analyzed,
containing at least 1666 entries in this language.
baliiri
bambi
bande
baraNara
barNara
bin
birila
buduro
bwimar
daNaN
ga5u
gabu
galagal
giriyun
gogo
gulaN
gɔlbur
ma7irin
maNuTi
marma
mugmug
mulkuruŋu
Nalima
nama
Nanar
Nara
Nariri
nibal
nunu
NurgTun
nuruli
rara
Tar
wadaba
waliba
warbadiNgu
wuNgan
wuŋgan
yagara
Yan-nhaŋu
yuda
yulNu
Yan-nhaŋu