PanLex

Aomori hōgen Vocabulary

58 entries from 1 sources
accha
agudo
akko
ameru
appa
ara
asagu
atcha
aya
bego
begokko
bigi
biro
chakkoi
chocho
chosu
futon kiru
futon o kiru
hagasho
heccho
hegu
henaga
hetcho
honzu
hyaanaa
hyaaroo
janbo
jenko
kaccha
kachamashii
katcha
keyagu
kina
manago
managu
muttado
muzoi
naadaji
nageru
odo
odogo
oga
onago
oyagumagi
segu
shaanee
shimiru
sunezuru
terakko
waadaji
Aomori hōgen