PanLex

Iwate hōgen Vocabulary

51 entries from 2 sources
agudo
akezu
akke
akko
appa
bappa
beego
bego
beko
biki
bugudo
chakkoi
danburi
heccho
henaga
henogo
hetcho
hirakko
hoijo
idaji
Iwate hōgen
kaanoge
kakabe
kakka
kakkabe
keyagu
managu
managutama
mettsuru
monko
muzoi
nedogo
nugudamaru
sedzunyaa
sezunyaa
shittsugiru
shori
tebirakko
tebirako
tenbirakko
todoo
tona
urusai
ussee
uzee
wakanne
wakannee
warasu
yagamashii
youma
Iwate hōgen