PanLex

Yamagata-ben Vocabulary

42 entries from 2 sources
agudo
akezu
akke
asama
bebe
bego
betto
chakkoi
chonma
chonpa
chooman
chou
chouman
dedoko
gameru
hentsu
hoijo
idaji
iru
kagaposhi
kasumasui
konnijiwa
managu
muzoi
nageru
nnto
oban desu
ododena
ohayossu
oyago
senchi
sentsu
shagamasui
shakkoi
shentsu
toge
wakanne
wakannee
warasu
wawako
yagamasui
Yamagata-ben
Yamagata-ben