PanLex

Tochigi-ben Vocabulary

27 entries from 2 sources
beko
chissu
chochobe
chochobekko
chochoma
choochobekko
choppa
chouchobekko
daijibu
dasai
eeto
fuinki
ganbariya
gocharappe
gojappe
goshappe
hiree
ibi
kawabirako
komera
mamige
metsuki warii
nukutamaru
sou dappe
suru tokoro
Tochigi-ben
uderu
Tochigi-ben