PanLex

Toyama-ben Vocabulary

63 entries from 2 sources
abaekusaru
aisomonai
aisomunai
anma
aruitaraku
ayamachi
chibetai
chibitai
chibutai
chissu
dabadaba
dara
do mo ko mo
enkoro
furushii
gabagaba
hagayashii
hajaku
hashikai
hedo
henma
hiyakasu
hoicha
ijikurashii
inkoro
itamachi
kaa
kachakacha
kamawan
kanekoori
kenarui
kinno
kinodokuna
kitokito
kke
kowakusai
kujiru
metsuki warii
mishikai
naan
nakama suru
nma
omoshii
omosshii
otomashii
otsuke
ottoroshii
ottoshii
seku
shappo
Toyama-ben