PanLex

Nagano hōgen Vocabulary

29 entries from 2 sources
amabira
beebo
bicharu
boobo
chissu
dabo
esogu
futon kiru
futon o kiru
hera
kagappoi
keyasu
kiinai
kinna
kyonna
mamayaku
metsuki warii
mizu kure
mizukure
Nagano hōgen
nanshite
negusaru
nosumu
oburu
okkosu
ottena
sendona
soberu
toshori
Nagano hōgen