PanLex

Kōbe-ben Vocabulary

18 entries from 2 sources
beccho nai
beebe
beeko
beko
betcho nai
chau
futon kiru
futon o kiru
hokasu
jakaashii
Kōbe-ben
namekujira
shinuru
shirame
toma
tomasu
ussai
yakamashii
Kōbe-ben