PanLex

Ōsaka-ben Vocabulary

34 entries from 2 sources
akai
beccho nai
betcho nai
chau
chiwa
chiwaa
donkusai
futon kiru
futon o kiru
gyousan
hineru
hiyakkoi
hiyakoi
hokasu
horu
hyakkoi
ibi
jakamashii
konchiwa
namekujira
nande yanen
nen
obokoi
okaahan
ookini
Ōsaka-ben
ototosan
pukuichi
shaanai
shitaru
ssuwa
ussai
wakarahen
yakamashii
Ōsaka-ben