PanLex

Sanuki-ben Vocabulary

33 entries from 2 sources
akai
bebe
bebenko
bii
biiko
dareyami
heza
hibo
hiya
hotsuko
houcha
ibi
igaru
ikaika
ikke
kiribusa
kodokuro
nenjin
nonpin
obi
obiko
oobi
Sanuki-ben
shibaya
shirame
shiran
shirui
shurui
souren
tomako
tsube
yakamashii
yuuren
Sanuki-ben