PanLex

Tosa-ben Vocabulary

27 entries from 2 sources
binbi
goze
gozemushi
hiitoi
hiyai
honma
hotaeru
ibi
igaru
inuru
jinma
ken
ki
kin
kinyou
kojanto
magiru
mizoi
obokoi
shiran
tagoru
toma
Tosa-ben
yakamashii
yaken
yakin
yuu
Tosa-ben