PanLex

Awa-ben Vocabulary

25 entries from 2 sources
ababai
akai
akuchi
Awa-ben
binbi
chau
chouko
daken
hame
hami
honni
irau
irou
jurutanbo
mainoge
nukui
oido
omosshoi
ose
sebai
shiran
tomako
toshi yoru
yarikoi
zorowata
Awa-ben