PanLex

Kumamoto-ben Vocabulary

172 entries from 2 sources
ado
adobosu
agi
ago
agu
amame
anikijo
ata
banko
batten
beero
bero
biki
binta
boojo
boubura
boujo
chochoke
dago
daken
dakuma
dariyami
dogura
donkaccho
donkatcho
donku
doshi
echikuryaa
eeto
ekuree
ekuryaa
fuchori
futo
game
gameru
gane
garakabu
gora
goura
hana atama
hanagashira
hana kabura
hanakabura
handogame
hanzu
hanzugame
harakaku
hawaku
heguro
henbo
Kumamoto-ben