PanLex

Miyazaki-ben Vocabulary

169 entries from 2 sources
ado
adogen
akezu
akke
amame
ashite
atogen
atojii
babuta
bebu
bebunko
bee
bibi
biki
binta
biri
biru
chi
chicchee
chinkomee
chinte
chitchee
chiwa
chiwaa
chunte
chuntee
dago
dareyami
dariyame
deshin
doshiko
etsu
fui
garappa
garishi
gawaro
gime
gimi
gori
goso
gosso
gossosan
gotamashi
gotamashii
gote
gottamashii
ha’
haberu
haberyoo
hai
Miyazaki-ben