PanLex

Kela Vocabulary

48 entries from 3 sources
aikitawaNgu
are
bah
damani
darawa
iya
kara
Kela
kia
kizi
koi
kui
lita
lita mango lua
lita mango nga
lita mango nua
lita mango tarawa
loi
lua
mamala
maNge
masaro
mbo
NalauN
NameseN
Nase
Natuwa
ne nubu
nga
oNgu
rua
siNgawa
sokwa
tambu
tambwa
taomo
tarawa
tawaNgu
tiaNo
tunome
wauN
yawasa
yuraku
zoh
7agawEN
7agumu
7ai
7oh
Kela