PanLex

Numèè Vocabulary

14 entries from 4 sources
bètîî-xè
bèvoo
boo véré-xè
boo-xè
Kwényi
mwââgié
mwârâgiya
Numèè
taa véré-xè
taa véré-xè mê bètîî nuotaa
taa véré-xè mê bèvoo nuotaa
taa véré-xè mê boo nuotaa
taa véré-xè mê taa nuotaa
taa-xè
Numèè