PanLex

Kugbo Vocabulary

11 entries from 2 sources
1 additional source obtained by PanLex and waiting to be analyzed,
containing at least 1600 entries in this language.
ésùɣɔ̄
íñə̀
ì. sàr
ì. wàl
Kugbo
ódîn
ònîn
óóɣò
óɗūə̄n
ɔ̀βáñà
ɗìòβ
Kugbo