PanLex

Jinghong Tai Lue Vocabulary

48 entries from 2 sources
baimai
binhu
cu
daN
dau
doi
duk
dum
%et
fai
faN
fomai
hau
hoxau
Jinghong Tai Lue
kaNxun
kin
komai
koN
ku
kun
lin
lot
ma
mai
makhin
mu
muN
nam
naN
nuN
pa
%soN
sucau
ta
tai
taN
tap
taunum
tavan
tim
toN
toxa
tuxa
xau
xeu
xun
yem
Jinghong Tai Lue