PanLex

Lue Muong Yong Vocabulary

46 entries from 2 sources
bay
cu
daN
daw
dEt
doy
duk
fay
han
haw
hin
hu
hun
kaw
ko
ku
kun
lin
lot
Lue Muong Yong
ma
may
min
mu
muN
nam
naN
num
nuN
pa
ph~a
ph~u
pu
%soN
ta
taN
tap
tay
tim
tun
xam
xaw
xew
xun
yi
yin
Lue Muong Yong