PanLex

Khmer Vocabulary

30 entries from 3 sources
1 additional source obtained by PanLex and waiting to be analyzed
āllīmang
anoo
Asie
baṅsrī
b'ūnsrī
bùuən
bə̀əj
chən
dɑp
gŭmpeyă
Kâmpŭchéa
khlā-thum
Khmer
mooleekul
múuəj
mʊn
niele’kaa preah aatɨt
phiësa Alemang
piir
pram
prambuan
pram bùuən
pram bə̀əj
pram múuəj
pram pýl
Preăh Réachéanachâkr Kâmpŭchea
sokhpheap
thngai
viel ksac
əndie
Khmer